Systemy automatycznego nawadniania

     

Hunter® jest liderem na światowym rynku producentów systemów nawadniania do terenów zieleni oraz pól golfowych. Swoją stabilną pozycję zawdzięcza innowacyjnym produktom, zaawansowanej technologii służącej ich wytowrzeniu, wysokiej jakości surowców z jakich są produkowane oraz licznym patentom. Wszystkie produkty firmy Hunter - zanim zostaną wypuszczone na rynek - poddawane są liczym testom oraz przeprowadzana jest kontroli produkcji. Hunter posiada 250 patentów oraz 40 znaków firmowych.  

Zraszacz turbinkowy pop-up PGP® zrewolucjonizował przemysł nawodnień. Hunter produkuje pełną rangę produktów do nawadniania włączając legendarne zraszacze turbinkowe pop-up, zraszacze statyczne, elektrozawory, sterowniki, sterowniki centralne oraz czujniki pogody i przepływu. 

Referencje Hunter - pola golfowe

Referencje Hunter - obiekty sportowe

Katalogi oraz instrukcje obsługi dostępne w sekcji Pobierz

Więcej informacji: www.hunterindustries.com

© 1998-2010 Milex Systemy Nawadniania